9181.cn
登陸 | 注冊 | 會員付費| 名片翻譯| 身份證翻譯 | 駕駛證翻譯 |翻譯機API | 資訊 | 幫助 | 人名錄 | 機構譯典 | 街路名錄
首頁 規則討論 詞匯資源 機構實名 地名目錄 人名目錄 綜合資訊

西藏地名漢英對照(七)
2011/4/19 11:15:00    【 】   瀏覽:8529
   
英語 地名 拼音
Xainqain 先遣 Xiandao
Xainza 申扎 Shenzha
Xaitongmoin 謝通門 Xietongmen
Xamong 香茂 Xiangmao
Xamqu 香曲 Xiangqu
Xar Samqen 四川橋 Sichuanqiao
Xarcang 蝦倉 Xiacang
Xardong 夏東 Xiadong
Xarlung 峽龍 Xialong
Xarma 夏瑪 Xiama
Xarma 夏瑪 Xiama
Xarru 夏如 Xiaru
Xarsingma 下司馬 Xiasima
XarsU 下水 Xiashui
Xegar 協格爾 Xiegeer
Xenkyer 新吉 Xinji
Xexung 協雄 Xiexiong
Xia Lingka 下林卡 Xialinka
Xia Yadong 下亞東 Xiayadong
Xianza 申扎 Shenzha
Xibde 和平 Heping
Xibde 細德 Xide
Xigaze 日喀則 Rigazi
Xigaze 日喀則 Rigazi
Xigaze 日喀則 Rigazi
Xigong 西貢 Xigong
Xingba 新巴 Xinba
Xingga 新卡 Xinka
Xingrong 新榮 Xinrong
Xiqen 錫欽 Xiqin
Xobando 碩督 Yandu
Xogda 雪鄉 Xue Xiang
Xoiba 雪巴 Xueba
Xoinzheng 雄章 Xiongzhang
Xoira 雪拉 Xuela
Xoisar 雪薩 Xuesa
Xoka 雪卡 Xueka
Xoka 雪卡 Xueka
Xongma 雄馬 Xiongma
Xopu 俗坡 Supuo
Xora 肖拉 Xiaola
Xoru 雪如 Xueru
Xugba 秀巴 Xiuba
Xumai 續邁 Xumai
XUmo 許木 Xumu
Xungba 雄巴 Xiongba
Xungba 雄巴 Xiongba
Xungba 雄巴 Xiongba
Xungma 雄馬 Xiongma
Xungmai 雄麥 Xiongmai
Xungmai 雄梅 Xiongmei
Xungru 雄如 Xiongru
Xupu 續普 Xupu
Xurla 火拉 Huola
Yabda 羊達 Yangda
Yadong 亞東 Yadong
Yagla 亞拉 Yala
Yagmo 亞木 Yamu
Yagra 亞熱 Yare
Yamji 羊吉 Yangji
Yang Xog 羊秀 Yangxui
Ya’nga 雅安 Yaan
Yangba 擁巴 Yongba
Yangbajain 羊八井 Yangbajin
Yangnge 亞安 Yaan
Yangrigang 羊日崗 Yangrigang
Yanjing 上鹽井 Shangyanjin
Yarleb 亞來 Yalai
Yendum 煙多 Yanduo
Yiqen 益慶 Yiqing
Yoingjung 云瓊 Yunqiong
Yoiqag 優恰 Youqia
Yorba 約巴 Yueba
Yubzha 玉扎 Yuzha
Yuco 永措 Yongcuo
Yudo 玉多 Yuduo
YUmai 玉門 Yumen
YU’nga 牛馬 Niuma
Yupug 玉普 Yupu
YUqag 腰恰 Yaoqia
Yuri 玉仁 Yuren
YUxi 玉西 Yuxi
Yuze 玉則 Yuze
Zabbe 藏比 Zangbi
Zagpr 扎果 Zhaguo
Zaisang 則松 Zesong
Zala 雜拉 Zala
Zala 扎拉 Zhala
Zam 藏木 Zangmu
Za’nda Xian 札達 Zhada
Zangda 章達 Zhangda
Zangdog 章多 ZhangDuo
Zangka 藏嘎 Zangga
Zangka 藏改 Zanggai
Zangrog 章若 Zhangruo
Zangsar 宗沙 Zongsha
Zangxoi 宗西 Zongxi
Zangxung 藏雄 Zangxiong
Zapug 扎普 Zhapu
Zara 扎日 Zhari
Zarong 莎壤 Sharang
Zasib 扎賽 Zhacai
Zaxoi 扎雪 Zhaxue
ZayU 察隅 Chayu
ZayUrongdoi 上察隅 Shangchayu
ZayUrongmai 下察隅 Xiachayu
Zeba 則巴 Zeba
Zedong 孜東 Zidong
Zeqen 紫金 Zijin
Zetang 澤當 Zedang
Zexong 則許 Zexu
Zha (Ba) 壩鄉 Ba Xiang
ZhadUn 扎東 Zhadong
Zhag 扎鄉 Zha Xiang
Zham 樟木 Zhangmu
Zhamog 扎木 Zhamu
Zhaxar 者下 Zhexia
Zhaxigang 扎西崗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西崗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西崗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西崗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西崗 Zhaxigang
Zhaxirabdain 扎繞 Zharao
Zhaxitongmoi 扎洞 Zhadong
Zhaxizom 扎西宗 Zhaxizong
Zhaxizom 扎西宗 Zhaxizong
Zheba 百巴 Baiba
Zheba 折巴 Zheba
Zhentang 陳塘 Chengtang
Zhoinba 準巴 Zhunba
Zhomda 仲達 Zhongda
Zhong Lingka 中林卡 Zhonglinka
Zhongba 仲巴 Zhongba
Zhongcang 中倉 Zhongcang
Zhongze 重孜 Chongzi
Zho’nyin 卓尼 Zhuoni
Zhowagoin 竹瓦根 Zhuwagen
Zhugla 朱拉 Zhula
Zhungyaisumdo 中赤 Zhongchi
Zhurong 珠龍 Zhulong
Zigar 字呷 Ziya
Zilung 子龍 Zilong
Zingqi 增期 Zengqi
Ziri 自日 Ziri
Zito 孜托 Zituo
Zogang 左貢 Zuogong
Zongga 宗嘎 Zongga
ZUnmazong 尊瑪宗 Zunmazong

Tags:西藏地名漢英對照(七)
】【打印繁體】【關閉】 【返回頂部
上一篇西藏地名漢英對照(六) 下一篇公司單位名稱翻譯探討
會員名   注冊會員
密    碼
內    容
驗證碼
                     

暫沒評論!

地名目錄欄目導航

地名目錄最新資訊

站內搜索

安徽十一选五开奖结果查询